Upravni in nadzorni odbor za mandatno obdobje 2018–2022 sta bila izvoljena na 51. rednem občnem zboru Radiokluba »Mozirje« S51DSW, 24. februarja 2018. Sestavlja ga 9 članov UO ter trije člani NO.

Predsednik: Uroš Krajner, S55K

Podpredsednik: Miro Prašnikar, S52ON
Tajnik: Robi Hudolin, S56VHR
Vodja UKV sekcije: Negro Kočar, S55KM
Vodja KV sekcije: Jaka Steblovnik, S55X

Člani UO:
– Franci Praznik, S57AZ
– Tomaž Robida, S57KO
– Jože Sluga, S50SL
– Toni Steblovnik, S51TS

Nadzorni odbor:
Predsednik NO: Vili Petrin, S55PV

Člana NO:
– Anton Bezovšek, S56IBA
– Matej Kladnik, S56T