Člani Radiokluba Mozirje S51DSW v letu 2018

1 BABULČ Viljem S52VBC
2 BEZOVŠEK Anton S56IBA
3 DEBETS Josef S56FJF
4 DELEJA Peter S56GDR
5 ENCI Branimir S52TD
6 ERJAVEC Ferdo S52OA
7 ES Sonja S51ES
8 ES Tomaž S52WG
9 FARKAŠ Andrej S57FA
10 GOVEK Janko S51ARK
11 GREGORC JURKOVNIK Alenka S57LGJ
12 HUDOLIN PIRC Amadej S56AHP
13 HUDOLIN Robert S56VHR
14 JANEŽIČ Vojko S57VJ
15 JURKOVNIK Jonatan S55JJ
16 KAKER Marina S57MMU
17 KLADNIK Matej S56T
18 KLADNIK Matic S56TM
19 KOČAR Janja S55JM
20 KOČAR Monika S55NM
21 KOČAR Negro S55KM
22 KOMPAN Marija S56JKH
23 KRAJNER Mitja S56ZTO
24 KRAJNER Uroš S55K
25 MATKO Milan S57HMM
26 MIKLAVŽINA Branko S52BS
27 MLAKAR Janez S52JAN
28 MOLIČNIK Barbara S55BA
29 NEMIVŠEK Alojz S52ANG
30 PAHOVNIK Avgust S59AP
31 PAHOVNIK Ksenija S53BT
32 PAPEŽ Franc S56UPK
33 PEČNIK Tomaž S56PT
34 PETRIN Cvetka S56ICV
35 PETRIN Vili S55PV
36 PODGORŠEK Blaž S55BP
37 PRAŠNIKAR Miro S52ON
38 PRAŠNIKAR Mojca S54MP
39 PRAŠNIKAR Sonja S56BPS
40 PRAZNIK Emilijan S51PR
41 PRAZNIK Franc S57AZ
42 PRAZNIK Klara S52OPA
43 PRAZNIK Špela S51SP
44 RIJAVEC Jože S56GJX
45 ROBIDA Tomaž S57KO
46 SEM Ciril Metod S56GCS
47 SKOK Andrej S51SA
48 SLUGA Blaž S50SB
49 SLUGA Jože S50SL
50 STEBLOVNIK Jaka S55X
51 STEBLOVNIK Tomaž S58TSC
52 STEBLOVNIK Toni S51TS
53 STEBLOVNIK Zdenka S58ZSM
54 SUPANIČ Roman S57SR
55 ŠKORJANC Gvido S58SGP
56 ŠULIGOJ Ljubo S57BSU
57 TRS Ivan S57TI
58 TRS Rozalija S55TR
59 UGOVŠEK Milan S57BUG
60 ZABREZNIK Iztok S50IZ
61 ZALOŽNIK Bernard S57BE